MVI Set 53x69 mm

Продукти: Комплекти за газоразрядни лампи MVI Set 53x69 mm

КОМПЛЕКТ ЗА ЖИВАЧНИ ЛАМПИ ЛАМПИ

  • Комплект съдържащ дросел и кондензатор
  • Удобни за монтиране компоненти в ограничено пространство
  • Гарантирани постоянни параметри
  • Съответства на EN 60923, EN 61347  • 220V, 50 Hz
  • 230V, 50 Hz
  • 240V, 50 Hz
  • 220V, 60 Hz
Технически данни
Тип Реф.№ Комплект Лампа

 

Cp μF

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC 

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
125W MVI 4/6.53.52.125 220, 50 1,40 31 87 112 125 1,15 0,54 10 75 -
250W MVI 4/6.53.52.250 220, 50 2,15 64 120 145 250 2,13 0,58 18 75 -
400W MVI 4/6.53.52.400 220, 50 3,35 94 155 180 400 3,25 0,60 28 75 -
Схеми и снимки
MVI Set 53x69 mm
Технически данни
Тип Реф.№ Комплект Лампа

 

Cp μF

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC 

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
125W MVI 4/6.53.53.125 230, 50 1,40 36 87 112 125 1,15 0,52 10 75 -
250W MVI 4/6.53.53.250 230, 50 2,15 64 120 145 250 2,13 0,55 18 75 -
400W MVI 4/6.53.53.401 230, 50 3,35 110 155 180 400 3,25 0,57 28 75 -
Схеми и снимки
MVI Set 53x69 mm
Технически данни
Тип Реф.№ Комплект Лампа

 

Cp μF

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC 

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
125W MVI 4/6.53.54.125 240, 50 1,40 36 87 112 125 1,15 0,49 10 75 -
250W MVI 4/6.53.54.251 240, 50 2,20 64 120 145 250 2,13 0,52 18 75 -
400W MVI 4/6.53.54.401 240, 50 3,40 110 155 180 400 3,25 0,53 28 75 -
Схеми и снимки
MVI Set 53x69 mm
Технически данни
Тип Реф.№ Комплект Лампа

 

Cp μF

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC 

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
125W MVI 4/6.53.62.125 220, 60 1,35 36 87 112 125 1,15 0,54 9 75 -
250W MVI 4/6.53.62.250 220, 60 2,10 64 120 145 250 2,13 0,57 15 75 -
400W MVI 4/6.53.62.401 220, 60 3,30 94 155 180 400 3,25 0,58 24 75 -
Схеми и снимки
MVI Set 53x69 mm