MHI/HSI 91x104mm

Продукти: Конвенционално осветление Дросели за газоразрядни лампи MHI/HSI 91x104mm

ДРОСЕЛИ ЗА МЕТАЛ-ХАЛОГЕННИ И НАТРИЕВИ ЛАМПИ

 

  • Прецизно управляван импеданс и гарантирани постоянни параметри
  • Вакуумно импрегниране
  • Специален емайлиран проводник с висока топлоустойчивост, tw 130
  • Гарантиран живот - 10 години
  • Съответства на EN 60923, EN 61347
  • Възможност за производство с термозащита

Инструкции за експлоатация  • 220V, 50Hz
  • 230V, 50Hz
  • 240V, 50Hz
  • 220V, 60Hz
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC    

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
250W MHI,HSI 7/8.89.52.251 220,50 3.23 42 120 133 250 3.00 0.41 32 A3 75 -
400W HSI 8.89.52.401 220,50 4.57 62 135 148 400 4.45 0.43 45 A3 75 x
600W HSI 8.89.52.601 220,50 6.88 96 160 173 600 6.20 0.49 65 A2 75 x
1000W MHI 7.89.52.010 220,50 10.98 160 235 248 1000 9.50 0.52 100 A3 75 -
1000W HSI 8.89.52.010 220,50 11.30 160 235 248 1000 10.30 0.48 100 A3 75 -

 

 

Модели за запални устройства

Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC  

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
  400W     HSI      8.89.52.405 220,50 4.67 62 135 148 400 4,45 0.44 45 A3 75 -
1000 W MHI 7.89.52.015 220,50 10.98 160 235 248 1000 9,50 0,52 100 A3 75 -
1000 W HSI 8.89.52.015 220,50 11,30 160 235 248 1000 10,30 0,48 100 A3 75 -
Схеми и снимки
MHI/HSI 91x104mm
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC     

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
250W MHI,HSI 7/8.89.53.251 230,50 3.40 42 120 133 250 3.00 0.40 32 A3 75 x
400W HSI 8.89.53.407 230,50 4,65 62 135 148 400 4.45 0.43 45 A2 70 -
400W HSI 8.89.53.400 230,50 4.65 62 135 148 400 4.45 0.43 45 A3 75 x
400W HSI 8.89.53.402 230,50 4.57 62 135 148 400 4.45 0.42 45 A3 80 -
600W HSI 8.89.53.601 230,50 6.89 96 160 173 600 6.20 0.48 65 A3 75 x
1000W MHI 7.89.53.010 230,50 10.87 160 235 248 1000 9.50 0.51 100 A3 80 x
1000W HSI 8.89.53.010 230,50 11.15 160 235 248 1000 10.30 0.46 100 A2 75 x

 

Модели за запални устройства

Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC    

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
  400W     HSI      8.89.53.403 230,50 4.65 62 135 148 400 4,45 0.53 45 A3 75 -
600W HSI 8.89.53.603 230,50 6.89 96 160 173 600 6,2 0.46 65 A3 75 -
1000W MHI 7.89.53.015 230,50 10.87 160 235 248 1000 9,50 0,51 100 A3 80 -
1000W HSI 8.89.53.015 230,50 11,15 160 235 248 1000 10,30 0,46 100 A2 71 -
Схеми и снимки
MHI/HSI 91x104mm
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC   

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
250W MHI,HSI 7/8.89.54.250 240,50 3.40 42 120 133 250 3.00 0.40 32 A3 75 -
400W HSI 8.89.54.400 240,50 4.70 62 135 148 400 4.45 0.42 45 A3 75 x
400W HSI 8.89.54.402 240,50 4.57 62 135 148 400 4.45 0.41 45 A3 80 -
600W HSI 8.89.54.600 240,50 6.87 96 160 173 600 6.20 0.43 65 A3 75 x
1000W HSI 8.89.54.010 240,50 11.57 160 235 248 1000 10.30 0.45 100 A3 75 x

 

 

Схеми и снимки
MHI/HSI 91x104mm
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
250W MHI,HSI 7/8.89.62.250 220,60 3.40 42 120 133 250 3.00 0.44 28 A3 75 -
250W MHI,HSI 7/8.89.62.251 220,60 3.16 42 120 133 250 3.00 0.41 28 A3 75 -
400W HSI 8.89.62.400 220,60 4.65 62 135 148 400 4.45 0.43 40 A2 75 -
400W HSI 8.89.62.401 220,60 4.45 62 135 148 400 4.45 0.43 40 A2 75 -
400W HSI 8.89.62.402 220,60 4.40 62 135 148 400 4.45 0.44 40 A3 85 -
600W HSI 8.89.62.601 220,60 6.79 96 160 173 600 6.20 0.49 55 A2 75 -
1000W MHI 7.89.62.010 220,60 10.87 160 235 248 1000 9.50 0.53 60 A3 65 -
1000W HSI 8.89.62.010 220,60 11.15 160 235 248 1000 10.30 0.47 80 A2 75 x
1000W MHI 7.89.62.011 220,60 10.70 160 235 248 1000 8.25 0.55 60 A3 70 -
1000W MHI 7.89.62.012 220,60 6.93 96 160 173 1000 8.25 0.55 60 A3 75 -

 

Модели за запални устройства

Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C
 

Сертификати

VDE, ENEC

  
V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
400W HSI 8.89.62.405 220,60 4.65 62 135 148 400 4.45 0.43 40 A3 75 -
Схеми и снимки
MHI/HSI 91x104mm