MHI/HSI 53x69mm

Продукти: Конвенционално осветление Дросели за газоразрядни лампи MHI/HSI 53x69mm

ДРОСЕЛИ ЗА МЕТАЛ-ХАЛОГЕННИ И НАТРИЕВИ ЛАМПИ

 

  • Прецизно управляван импеданс и гарантирани постоянни параметри
  • Вакуумно импрегниране
  • Специален емайлиран проводник с висока топлоустойчивост, tw 130
  • Гарантиран живот - 10 години
  • Съответства на EN 60923, EN 61347
  • Възможност за производство с термозащита.

Инструкции за експлоатация  • 220V, 50 Hz
  • 230V, 50 Hz
  • 240V, 50 Hz
  • 220V, 60 Hz
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF Електроенергийна
ефективност
EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
35W MHI 7.53.52.035 220,50 0.90 31 87 112 35 0.53 0.39 6 A3 50     -    
35W MHI 7.53.52.135 220,50 0.85 31 87 112 35 0.53 0.42 6 A3 55 -
50W HSI 8.53.52.050 220,50 1.00 31 87 112 50 0,76 0,39 9 A3 60 x
50W HSI 8.53.52.051 220,50 0.90 31 87 112 50 0,76 0,39 9 A3 70 -
70W MHI,HSI 7/8.53.52.071 220,50 1.10 36 87 112 70 1,00 0,39 12 A3 75 x
100W HSI 8.53.52.101 220,50 1.15 36 87 112 100 1,20 0,45 13 A3 75 x
150W MHI,HSI 7/8.53.52.150 220,50 1.80 64 120 145 150 1,80 0,40 20 A3 70 x
250W MHI,HSI 7/8.53.52.251 220,50 3.00 110 155 180 250 3,00 0,45 32 A3 70 -
250W MHI,HSI 7/8.53.52.252 220,50 2.95 110 155 180 250 3,00 0,40 32 A3 80 -
*250W MHI,HSI 7/8.53.52.255 220,50 2.65 94 155 160 250 3,00 0,42 32 A3 80 x
400W MHI 7.53.52.400 220,50 3.00 110 155 180 400 3,50 0,56 36 A3 75 -

 

Модели за запални устройства - 220V, 50Hz

Тип Реф. № Дросел Лампа Cp μF Електроенергийна
ефективност
EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC   

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
35W MHI 7.53.52.136 220,50 0.85 31 87 112 35 0,53 0,42 6 A3 55 -
50W HSI 8.53.52.055 220,50 0.90 31 87 112 50 0,76 0,39 9 A3 70 -
70W MHI,HSI 7/8.53.52.075 220,50 1.1 36 87 112 70 1,00 0,39 12 A3 75 -
100W HSI 8.53.52.105 220,50 1.15 36 87 112 100 1,20 0,45 13 A3 75 -
*150W MHI,HSI 7/8.53.52.155 220,50 1.8 64 120 145 150 1,80 0,40 20 A3 70 -
250W MHI,HSI 7/8.53.52.253 220,50 2.95 110 155 180 250 3,00 0,40 32 A3 80 -
250W MHI,HSI 7/8.53.52.254 220,50 3.00 110 155 180 250 3,00 0,45 32 A3 70 -
400W MHI 7.53.52.405 220,50 3.00 110 155 180 400 3,50 0,56 36 A3 75 -

 

 

 

Схеми и снимки
MHI/HSI 53x69mm
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна
ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
35W MHI 7.53.53.035 230,50 0.95 31 87 112 35 0.53 0.37 6 A3 50 -
35W MHI 7.53.53.135 230,50 0.90 31 87 112 35 0.53 0.40 6 A3 55 -
50W HSI 8.53.53.050 230,50 1.00 31 87 112 50 0,76 0,39 9 A3 60 x
70W MHI,HSI 7/8.53.53.077 230,50 1.14 36 87 112 70 1,00 0,36 12 A3 70 -
70W MHI,HSI 7/8.53.53.071 230,50 1.15 36 87 112 70 1,00 0,36 12 A3 75 x
100W HSI 8.53.53.107 230,50 1.38 41 87 112 100 1,20 0,42 13 A3 70 -
100W HSI 8.53.53.101 230,50 1.15 36 87 112 100 1,20 0,45 13 A3 75 x
150W MHI,HSI 7/8.53.53.157 230,50 1.85 64 120 145 150 1,80 0,38 20 A3 70 -
150W MHI,HSI 7/8.53.53.151 230,50 1.80 64 120 145 150 1,80 0,38 20 A3 75 x
250W MHI 6.53.53.250 230,50 1.85 64 120 145 250 2,15 0,54 18 A3 75 -
250W MHI,HSI 7/8.53.53.257 230,50 2.98 110 155 180 250 3,00 0,44 32 A3 70 -
250W MHI,HSI 7/8.53.53.251 230,50 2.98 110 155 180 250 3,00 0,44 32 A3 70 x
250W MHI,HSI 7/8.53.53.252 230,50 2.96 110 155 180 250 3,00 0,39 32 A3 80 -
*250W MHI,HSI 7/8.53.53.255 230,50 3.00 94 155 180 250 3,00 0,40 32 A3 80 x
*400W MHI 7.53.53.401 230,50 3.10 110 155 180 400 3,50 0,53 36 A2 75 x

 

Модели за запални устройства - 230V, 50Hz

Тип Реф. № Дросел Лампа Cp μF Електроенергийна
ефективност
EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC    

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
35W MHI 7.53.52.136 230,50 0.90 31 87 112 35 0,53 0,40 6 A3 55 -
50W HSI 8.53.53.055 230,50 1.00 31 87 112 50 0,76 0,39 9 A3 60 -
70W MHI,HSI 7/8.53.53.075 230,50 1.15 36 87 112 70 1,00 0,36 12 A3 75 -
100W HSI 8.53.53.105 230,50 1.15 36 87 112 100 1,20 0,45 13 A3 75 -
150W MHI,HSI 7/8.53.53.155 230,50 1.80 64 120 145 150 1,80 0,38 20 A3 75 -
250W MHI,HSI 7/8.53.53.253 230,50 2.96 110 155 180 250 3,00 0,39 32 A3 80 -
250W MHI,HSI 7/8.53.53.254 230,50 3.00 110 155 180 250 3,00 0,44 32 A3 70 -
*400W MHI 7.53.53.405 230,50 3.10 110 155 180 400 3,50 0,53 36 A3 75 -
Схеми и снимки
MHI/HSI 53x69mm
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF Електроенергийна
ефективност
EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
35W MHI 7.53.54.035 240,50 0.95 31 87 112 35 0.53 0.37 6 A3 50 -
50W HSI 8.53.54.050 240,50 0,97 31 87 112 50 0,76 0,35 9 A3 65 -
70W MHI, HSI 7/8.53.54.070 240,50 1.13 36 87 112 70 1,00 0,36 12 A3 75 -
100W HSI 8.53.54.101 240,50 1.25 36 87 112 100 1,20 0,41 13 A3 75 -
150W MHI,HSI 7/8.53.54.150 240,50 1.83 64 120 145 150 1,80 0,38 20 A3 75 -
250W MHI 6.53.54.251 240,50 1.85 64 120 145 250 2,15 0,52 18 A3 75 -
250W MHI,HSI 7/8.53.54.250 240,50 3.00 110 155 180 250 3,00 0,40 32 A3 75 -
250W MHI,HSI 7/8.53.54.252 240,50 3.10 110 155 180 250 3,00 0,39 32 A3 80 -
400W MHI 7.53.54.400 240,50 3.15 110 155 180 400 3,50 0,51 36 A3 75 x

 

 

Схеми и снимки
MHI/HSI 53x69mm
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електр.

еф.

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
35W MHI 7.53.62.035 220,60 0.90 31 87 112 35 0.53 0.40 5 A3 55 -
50W HSI 8.53.62.054 220,60 0.95 31 87 112 50 0,76 0.37 7,5 A3 50 -
50W HSI 8.53.62.050 220,60 1.00 31 87 112 50 0,76 0,39

7,5

A3 65 -
70W MHI,HSI 7/8.53.62.074 220,60 1.15 36 87 112 70 1,00 0.36 10 A2 60 -
70W MHI,HSI 7/8.53.62.071 220,60 1.05 36 87 112 70 1,00 0,38 10 A3 75 x
100W HSI 8.53.62.100 220,60 1,10 36 87 112 100 1,20 0,44 11 A3 70 -
*150W MHI,HSI 7/8.53.62.152 220,60 1.81 64 120 145 150 1,80 0,40 17 A3 70 -
150W MHI,HSI 7/8.53.62.151 220,60 1.70 64 120 145 150 1,80 0,41 7 A3 75 -
250W MHI 6.53.62.250 220,60 1.75 64 120 145 250 2,15 0,57 28 A3 80 -
250W MHI,HSI 7/8.53.62.250 220,60 2.65 94 155 180 250 3,00 0,42 28 A3 75   - 
250W MHI,HSI 7/8.53.62.251 220,60 2.65 94 155 180 250 3,00 0,44 28 A3 80 x
400W MHI 7.53.62.400 220,60 2.65 94 155 180 400 3,50 0,56 30 A3 70 -

 

Модели за запални устройства - 220V, 60Hz

Тип Реф. № Дросел Лампа Cp μF Електроенергийна
ефективност
EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC   

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
50W HSI 8.53.62.055 220,60 1 31 87 112 50 0,76 0,37 7,5 A3 55 -
70W MHI,HSI 7/8.53.62.075 220,60 1.15 36 87 112 70 1,00 0.37 10 A2 60 -
150W MHI,HSI 7/8.53.62.153 220,60 1.81 64 120 145 150 1,80 0,37 17 A3 70 -
*250W MHI,HSI 7/8.53.62.255 220,60 2.68 94 155 180 250 3,00 0,37 28 A2 70 -
400W MHI 7.53.62.405 220,60 2.65 94 155 180 400 3,50 0,37 30 A3 75 -
Схеми и снимки
MHI/HSI 53x69mm