Превключвател за Bi Power дросели с таймер

Продукти: Конвенционално осветление Превключватели Превключвател за Bi Power дросели с таймер

Предназначение

Превключвателят е предназначен за намаляване на мощността посредством дросели с двойна мощност до 1000W.

Технически характеристики

  • Номинално мрежово напрежение: 220-240VAC
  • Честота: 50/60Hz
  • Ток на превключване: 10A max
  • Управление на превключването: микропроцесорна платка
  • Мах температура на корпуса: tc 60°C
  • Компактна форма
  • Защитен от външни влияния и висока влажност посредством двукомпонентна смола
  • Винтови клеми 1,5 мм2

Принцип на действие

Когато захранването е включено микропроцесорът създава забавяне от 3-6 часа, в зависимост от избора на клиента. След това забавяне, вграденото реле превключа от нормалната към намалената мощност. Времето за забавяне е предварително дефинирано в процеса на производство.
Схеми и снимки
Превключвател за Bi Power дросели с таймер Превключвател за Bi Power дросели с таймер