HSI Bi-power 53x69mm

Продукти: Конвенционално осветление Дросели за газоразрядни лампи HSI Bi-power 53x69mm

Bi-power дроселите са предназначени за инстлации, в които в определени часове на деня е възможно намаляване на силата на осветлението, без това да намали значително видимостта, но същевременно осигурявайки значителна икономия на енергия.

Някои от предимствата на Bi-Power са:

 • Икономия на електроенергия – до 40%
 • По-продължителен експлоатационен живот, напрежението не се намалява и се поддържа стабилността на лампата
 • По-дълъг живот на дросела и лампата в следствие на понижената топлинна
 • Икономия от поддръжката и смяната на дроселите и лампите
 • Избягват се значителни разходи за инсталиране поради липсата на необходимост от полагане на двойни линии или шахматно подредени връзки
 • Относително малки допълнителни инвестиции в инсталациите в сравнение с големия потенциал за намалени разходи за електричество
 • Тъй като намалението става във всички точки на осветяване, вече няма тъмни зони, опасни за добрата видимост, както става в инсталациите, в които за да се пести енергия, се изключват редуващи се точки или цяла линия

 

Икономия на енергия
Намалението на силата на светлината в зависимост от вида на лампите постига оптимално ниво между 45 и 55%, което съответства на електрическа енергия между 50 % от енергията поемана от мрежата при нивото; което представлява икономия от 40 % от енергията, консумирана през времето на работа на инсталацията в тези условия.

Икономията на електрическа енергия е дадена в долната таблица:

Параметри Максимално ниво Намалено ниво
Светлинен поток fL = 100 % 50 % from fL
Икономия на енергията   40 % from WT

Съществуват две основни системи за управление на енергията:

 • управляващи системи с часовник
 • ръчни системи за управление

Инструкции за експлоатация • 230V, 50 Hz
 • 208V, 60 Hz
 • 220V, 60 Hz
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
70W/50W HSI 5.53.53.070 230, 50 1.20 41 87 112 70 1,00 0,36 12 A3 70    -   
100W/70W HSI 5.53.53.100 230, 50 1.25 41 87 112 100 1.20 0.44 13 A3 75 -
100W/70W HSI 5.53.53.101 230, 50 1.28 41 87 112 100 1.20 0.41 13 A3 75 -
150W/100W HSI 5.53.53.150 230, 50 2.05 75 120 145 150 1,80 0,40 20 A3 75 -
150W/100W HSI 5.53.53.151 230, 50 1.84 64 120 145 150 1,80 0,43 20 A3 75 -
Схеми и снимки
HSI Bi-power 53x69mm
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE,ENEC  

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
70W/50W HSI 5.53.61.070 208,60 1.09 36 87 112 70 1,00 0,38 12 A3 70 -
150W/100W HSI 5.53.61.150 208,60 1.73 64 120 145 150 1,80 0,43 20 A3 60 -
Схеми и снимки
HSI Bi-power 53x69mm
Технически данни
Тип Реф.№ Дросел Лампа Cp μF

Електроенергийна

ефективност

EN 61347
Δt °C

Сертификати

VDE, ENEC

V, Hz Тегло
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
70W/50W HSI 5.53.62.070 220,60 1.10 36 87 112 70 1,00 0,38 12 A3 70    -
150W/100W HSI 5.53.62.150 220,60 1.75 64 120 145 150 1,80 0,41 20 A3 60    -
Схеми и снимки
HSI Bi-power 53x69mm