Лицата на Електростарт

Лицата на Електростарт

Човешки ресурси: Лицата на Електростарт

 

инж. Анатоли Димитров
 

инж. Анатоли Димитров

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на Директорите

Магистърска степен „Електронна техника и Микроелектроника”, Технически Университет, София
Тел:.+359 2 400 70 10,+359 2 400 77 77
Факс.+359 2 400 77 84
Е-мейл: adimitrov@electrostart.com
 
Кирил Аргиров
 

Кирил Аргиров

Търговски директор и член на Съвета на Директорите

Магистърска степен „Международни Икономически Отношения”, Университет за Национално и световно стопанство, София
Тел:+359 2 400 77 74
Е-мейл: kargirov@electrostart.com

 
 
инж. Герт Кноблох

 

инж. Герт Кноблох

Консултант електронни продукти

 
инж. Павлина Михайлова
 

 

инж. Павлина Михайлова

Директор Технологии и развитие

Магистърска степен „Електроника и автоматика”, Технически университет, София
Тел:+359 2 400 70 14
Е-мейл: pmihailova@electrostart.com

 

 
Стилиян Колев
 

Стилиян Колев

Финансов директор

Магистърска степен „Финанси”, Стопанска академия Д. А. Ценов, Свищов
Тел:+359 2 400 77 78
Е-мейл: stiliyan.kolev@electrostart.com

 
д-р Любомир Терзиев
 

д-р Любомир Терзиев

Директор Човешки ресурси и администрация

Докторска степен „Управление на човешки ресурси”, Университет за национално и световно стопанство, София 
Тел:+359 2 400 77 76
Е-мейл:lterziev@electrostart.com

 
инж. Боян Яначков
 

инж. Боян Яначков

Директор ИТ, ЕРП и Планиране

Бизнес администрация, ЮЗУ "Нефот Рилски", Магистър по Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред, МВР Академия
Тел:+359 2 401 55 68
Е-мейл: byanachkov@electrostart.com

 

Save

Save

Save

Save

Save  
Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Новини и събития
Електростарт празнува 50-годишен юбилейЕлектростарт представи резултатите от изпълнения европейски проект за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциалПриключи учебната година в ученическите школи на Електростарт