Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства
Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилейЕлектростарт представи резултатите от изпълнения европейски проект за повишаване на производствПриключи учебната година в ученическите школи на ЕлектростартЕлектростарт откри собствена квалификационна програма по "Eлектроника"С нови медали и грамоти приключи учебната година в школите на ЕлектростартПоредно успешно участие на Light & Building 2016Електростарт получи поредно заслужено отличиеЕлектростарт посрещна Кирил Николов - Дизела

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства

Новини: Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства

Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства

 

На 15 февруари 2016 година Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално връчи на инж. Жельо Желязков подписания договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, в рамките на приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, по инвестиционен приоритет 2.2. Капацитет за растеж на МСП, на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Проектът за "Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Електростарт" АД е на обща стойност 1664541 лева. Електростарт ще инвестира 40 % или 665816,40 лева, а останалите 60 % са безвъзмездна финансова помощ и ще се осигурят от Европейският съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основните дейности, които ще се реализират по проекта са: подобряване на производствените процеси и внедряването на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, които ще се реализират чрез закупуване на пет нови машини: Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели, Машина за клипсоване за серийно производство на дросели, Машина за заливане на запални устройства, Маркираща система, Транспортна система за отвеждане на отпадъци.

Технологичните и производствени подобрения се очаква да доведат до увеличаване на производителността с над 15 % и значително нарастване на приходите от износ.

Срокът за реализация на проекта е 18 месеца.