Корпоративна философия

Корпоративна философия

Компанията: Корпоративна философия

Мисия

 

От създаването си през 1967 година Електростарт съчетава амбиция, опит и възможности за развитие и лидерство в своя бизнес.

 

Наша основна цел е в близко сътрудничество със своите партньори, да създаваме и предлагаме съвременни и висококачествени решения в осветлението. По този начин ние генерираме растеж и добра глобална репутация, осигуряващи ни постигането на личните мечти и цели на акционерите и служителите.

 

Когато говорим за мисия, ние визираме действията на всеки един от нас, обединени от желанието да предложим най-доброто решение и качествен продукт на нашите клиенти. Този споделен стремеж е в основата на нашата корпоративна култура, изградена на коректни взаимоотношения както помежду ни, така и с нашите партньори и клиенти.

 

Визия

 

Електростарт е световен лидер, устойчив и иновативен производител на компоненти за осветление.

 

Ние сме коректен и желан партньор и търговската марка Електростарт е синоним за качество, стойност и прогрес.

 

С дейността си ние допринасяме за опазване на природата, за развитие на нашите служители и за социално-икономическия напредък на България, региона и Европа.

 

В своята работа Електростарт се ръководи от принципите на висок професионализъм, корпоративна почтеност и прозрачност на своите действия. Ние правим бизнес с разбирането, че именно делата ни показват лицето на компанията като ценен корпоративен член на обществото.

 

Залагаме устойчиви практики за управление на бизнеса ни, защото вярваме, че това е единственият начин да работим за постигане на визията си – да бъдем отговорни лидери и да предадем опита си на нашите наследници.

 

Ценности

 

Работим за постигането на мисията си с отговорност. Ние сме отговорни към всичко създадено от нас, към нашите клиенти, доставчици, колеги и ръководители. Работим и живеем с отговорност към природата, нашето здраве и това на другите.

 

Нашата организационна култура е основана на взаимно доверие. Дължим успехите си на екипността, сътрудничеството и позитивизма. Вярваме, че хората са най-ценният капитал на нашата организация.

 

В нашите действия и решения ние се водим единствено от критериите за професионализъм. Опирайки се на традициите и опита ние уверено вървим напред. Нашите партньори ценят това и са с нас вече повече от 45 години.

 

Ние се развиваме. Усъвършенстваме знанията и уменията си непрекъснато. Ценим човешкия потенциал и във всичките си действия се стремим към постоянно усъвършенстване и лидерство.

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилей