Прессъобщения

Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства

  Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства На 15 февруари 2016 година Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално връчи на инж. Жельо Желязков, Директор „Производство и ремонти“ в Електростарт АД подписаният Договор ...

цялата новина...

Електростарт вече е с отопление изцяло на природен газ

През месец април 2015 година приключи процеса по смяна на горивната база и изграждането на нова отоплителна газова инсталация, която се осъществява по проект: BG161PO003-2.3.02 – 0360 – С0001, «Повишаване на енергийната ефективност на «Електростарт» АД – приоритет и важна инвестиция ...

цялата новина...

Покана за заключителна пресконференция по проект „Безопасен труд“ в "Електростарт" АД

В края на срока за изпълнение на своя проект ESF-2303-05-10003 “Подобряване на условията на труд в Електростарт АД“ по схема „Безопасен труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, „Електростарт“ АД има удоволствието да Ви покани да присъствате на заключителна пресконференция, ...

цялата новина...

„Електростарт“ АД подписа договор за изпълнение на проекта си за повишаване на енергийната ефективност на компанията

  На 14 май 2014 Изпълнителният директор на „Електростарт“ АД инж. Димитров подписа договора с Министерство на Икономиката и Енергетиката по Оперативна програма Енергийна ефективност и зелена икономика, за изпълнение на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на Електростарт АД – приоритет и ...

цялата новина...