Социална отговорност

Социална отговорност

Компанията: Социална отговорност

Електростарт АД осъзнава, че връзката му с обществото и средата, в която работи и се развива, е от изключителна важност за просперитета на компанията. Също така знаем, че именно качеството на тази връзка и до колко етично, и по прозрачен начин допринасяме за благоденствието на обществото, ще бъдат използвани като критерии при оценката на бизнеса на компанията и доверието в нея. Затова компанията целенасочено се ангажира с дейности, които да подпомогнат личностното и професионално развитие на собствените ѝ служители, както и социално-икономическото развитие и напредък на региона, в който е ситуирана производствената ѝ база.

 

„Електростарт“ АД разгръща своята политика на корпоративна социална ангажираност около четири основни области: Общността, Околната среда, Личността и Бизнеса и активно работи по проекти, които обогатяват опита ни и внасят допълнителна стойност на усилията ни. Нашите инициативи са последователни и целенасочени, обединени около ясна програма за провеждането им.

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилей