Нови продукти

Нови продукти

Продукти: Нови продукти

Изследователският отдел на „Електростарт“ АД работи непрестанно за обогатяване продуктовото портфолио на компанията с фокус електронни компоненти за осветление, за да отговорим на динамичното развитие на пазара и новите изисквания на нашите клиенти. В резултат на това, „Електростарт“ АД предлага висококачествени електронни компоненти, разработени и произведени в България.