Нова придобивка в социалния пакет на компанията
Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилейЕлектростарт представи резултатите от изпълнения европейски проект за повишаване на производствПриключи учебната година в ученическите школи на ЕлектростартЕлектростарт откри собствена квалификационна програма по "Eлектроника"С нови медали и грамоти приключи учебната година в школите на ЕлектростартПоредно успешно участие на Light & Building 2016Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проеЕлектростарт получи поредно заслужено отличие

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Нова придобивка в социалния пакет на компанията

Новини: Нова придобивка в социалния пакет на компанията

Нова придобивка в социалния пакет на компанията

В последните години Електростарт проведе не малко кампании, насочени към повишаване на здравната култура на служителите си и насърчаване на здравословния и активен начин на живот. Грижата за здравето и живота на служителите е основен приоритет в политиката и ценностите на фирмата и дейностите продължават и през 2015 година. От 1 март 2015 година пакетът със социални придобивки за служителите на Електростарт беше обогатен и вече включва застраховка живот и злополука за всички в компанията. Това е изцяло нова придобивка, която цели да даде допълнителна сигурност на персонала, както и да го обезщети при настъпване на застрахователно събитие. В края на месец февруари бяха проведени няколко разяснителни срещи с представители на застрахователната компания, за да могат всички във фирмата да бъдат информирани за правата си.