Конкурс за студентски стипендии в областта на електрониката
Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилейЕлектростарт представи резултатите от изпълнения европейски проект за повишаване на производствПриключи учебната година в ученическите школи на ЕлектростартЕлектростарт откри собствена квалификационна програма по "Eлектроника"С нови медали и грамоти приключи учебната година в школите на ЕлектростартПоредно успешно участие на Light & Building 2016Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проеЕлектростарт получи поредно заслужено отличие

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Конкурс за студентски стипендии в областта на електрониката

Новини: Конкурс за студентски стипендии в областта на електрониката

Конкурс за студентски стипендии в областта на електрониката

В изпълнение на своята дългосрочна програма за развитие на човешкия капитал и инвестиции в региона, "Електростарт АД" обявява конкурс между учениците в областите Враца и Монтана за 2-ма стипендианти на компанията в специалност Електроника за учебната 2015/2016 година.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В регионалния конкурс за стипендианти на „Електростарт“ АД могат да участват всички ученици, които:
1. Завършват своето средно образование в края на учебната 2014/2015 година;
2. Имат среден успех от дипломата за средно образование най-малко Много добър 4,50;
3. Приети са да продължат своето образование в специалност „Електроника“ в едно от висшите технически училища ТУ София, ТУ Габрово или ТУ Русе;
4. Подготвят и изпратят есе на тема: „Моето бъдеще в областта на електрониката“.
5. С първите пет класирани кандидати ще бъде проведено финално събеседване.

 

СРОКОВЕ ЗА УЧАСТИЕ

Първи етап: Кандидатурите, съдържащи копие от дипломата за средно образование и есето на тема „Моето бъдеще в областта на електрониката“ и данни за обратна връзка с кандидата, трябва да бъдат изпратени в електронен вид на вниманието на Милена Ален, на имейл: malen@electrostart.com не по-късно от 30 юни 2015 година.

Втори етап: Удостоверение за прием в един от трите технически университета в специалност „Електроника“ следва да бъде изпратено до 20 август 2015 на имейл malen@electrostart.com.

Трети етап: Първите 5 класирани кандидата ще бъдат поканени на събеседване в завода в град Вършец, не по-късно от 10 септември 2015 година.

Четвърти етап: След края на третия етап, комисия ще определи двамата кандидати, които ще сключат договор за обучение с „Електростарт“ АД за получаване на месечна стипендия в размер на 200 лв. за целия срок на своето обучение, при условие, че не повтарят учебна година, не прекъсват студентските си права и започнат работа в „Електростарт“ АД незабавно след дипломирането си за срок от 5 години.

 

ЗА КОНТАКТИ

Милена Ален
Специалист Корпоративен имидж
Директен телефон: 02/ 401 55 63, моб. номер 0888 77 35 33, e-mail: malen@electrostart.com