Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства
Новини и събития
Електростарт вече е с отопление изцяло на природен газПокана за заключителна пресконференция по проект „Безопасен труд“ в "Електростарт" АД„Електростарт“ АД подписа договор за изпълнение на проекта си за повишаване на енергийната ефективност на компанията

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства

Прессъобщения: Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства

 

Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средства

На 15 февруари 2016 година Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално връчи на инж. Жельо Желязков, Директор „Производство и ремонти“ в Електростарт АД подписаният Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът за "Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Електростарт" АД е на обща стойност 1 664 541 лева. Размерът на безвъзмездната помощ е 998724,6 лева, а Електростарт ще инвестира собствени средства до крайната сума на договора.
Със средствата по проекта се планира доставянето и въвеждането в производство на 5 нови машини: Линия за автоматичен предмонтаж на дросели от типа ГЛВН 1, Машина за клипсоване на дросели от типа ГЛВН, Машина за заливане на запални устройства, маркираща система, с която ще бъдат изработвани клишета за маркировки чрез тампонен печат, транспортна система за отвеждане на отпадъците от електротехническа стомана.
Технологичните и производствени подобрения се очаква да доведат до увеличаване на производителността с над 15 % и значително нарастване на приходите от износ на продукция. Срокът за реализация на проекта е 18 месеца.