Електромагнитни трансформатори

Продукти: Трансформатори Електромагнитни трансформатори

  • Изпълнение 32x41
  • Електромагнитен предпазен трансформатор за халогенни лампи с ниско напрежение 12V
  • Вакуумно-импрегнирани с полиестерна смола
  • Клеми с винтово закрепване : 0,5-2,5mm²
  • Клас на защита I

Инструкции за експлоатация  • TR 50VA/50-60Hz
  • TR 105VA/50-60Hz
Технически данни
Тип Реф.№ Мощност 50,60 Hz Околна температура Първична намотка Вторична намотка
W V prim V sec ta /° C / AT, A TL, A
*TR 50/12 9.32.53.050 50 230 11,5 40 0,250 -
*TR 50/12 9.32.52.050 50 220 11,5 40 - 4
*TR 50/12 9.32.52.052 50 220 11,5 30 - 4
TR 50/12 9.32.51.050 50 127 11,5 40 0,5 -
Схеми и снимки
Електромагнитни трансформатори
Технически данни
Тип Реф.№ Капацитет 50,60 Hz Околна темрепатура Първична намотка
W V prim V sec ta /° C / AT, A
TR 105/12 9.32.52.105 105 220 11,5 30 0,630
TR 105/12 9.32.53.105 105 230 11,5 30 0,630
Схеми и снимки
Електромагнитни трансформатори